Stockholm 2014

Follicum AB

Follicums huvudkandidat FOL-005 har i prekliniska studier både stimulerat och hämmat hårväxt effektivt redan vid låga doser – utan att negativa reaktioner har observerats. Vid jämförelse med resultat från en av de ledande produkterna på marknaden stimulerade FOL-005, i prekliniskt jämförbara studier, hårväxt betydligt effektivare.

Talare: Jan Alenfall , På scen: 08:30 - 09:00
Webbsida: http://www.follicum.com

Presentation: http://www.mediawebb.se/sedermeradagen2014_sthlm/follicum_ab.html

Follicum AB

Arcoma AB

Arcoma har över 40 års samlad erfarenhet av branschen och är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalité och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem.

Talare: Jonas Salomonson, På scen: 09:05 - 09:35
Webbsida: http://www.arcoma-imix.com

Presentation: http://www.mediawebb.se/sedermeradagen2014_sthlm/arcoma_ab.html

Arcoma AB

Emotra AB

Emotras affärsidé är att öka patientsäkerheten i vården genom att förse vårdgivarna med EDOR, en kvantitativ och objektiv mätmetod, som underlättar bedömningen av huruvida deprimerade patienter är självmordsbenägna eller inte. På så vis ska flertalet självmord och självmordsförsök förhindras, vårdkvaliteten ökas och kostnaderna för vården minskas.

Talare: Claes Holmberg, På scen: 09:40 - 10:10
Webbsida: http://www.emotra.se

Presentation: http://www.mediawebb.se/sedermeradagen2014_sthlm/emotra_ab.html

emotra

Cantargia AB

Det finns ett stort medicinskt behov av att identifiera nya typer av cancerbehandlingar. Cantargias vision är att utveckla ett effektivt läkemedel som angriper cancerstamceller, roten till sjukdomen, och som även har potential att angripa tumörcellerna direkt. Målet är att utveckla ett effektivt läkemedel som får en viktig roll i framtida cancerbehandlingar.

Talare: Göran Forsberg , På scen: 10:30 - 11:00
Webbsida: http://www.cantargia.com

Presentation: http://www.mediawebb.se/sedermeradagen2014_sthlm/cantargia_ab.html

Cantargia AB

GWS Production AB

Global Warning System möter ett växande behov av att skydda anställda och familjemedlemmar på resa, genom att spåra och ge värdefull information i realtid om katastrofer och andra hot som kan påverka resenären.

Talare: Andreas Rodman, På scen: 11:05 - 11:35
Webbsida: http://www.globalwarningsystem.com

Presentation: http://www.mediawebb.se/sedermeradagen2014_sthlm/gws_production_ab.html

GWS AB

ProstaLund AB

ProstaLund ska erbjuda patienter med godartad prostataförstoring en individuellt anpassad, icke-kirurgisk behandling som är säker, smärtfri och kostnadseffektiv.

Talare: Magnus Bolmsjö, På scen: 11:40 - 12:10
Webbsida: http://www.prostalund.com

Presentation: http://www.mediawebb.se/sedermeradagen2014_sthlm/prostalund_ab.html

prostalund

Alteco Medical AB

Sepsis (livshotande blodförgiftning) är en av de vanligaste dödsorsakerna inom den moderna intensivvården. Sepsis orsakar idag fler dödsfall än HIV, lung-, bröst- och prostatacancer tillsammans. Bolagets patenterade CE-märkta produkt Alteco® LPS Adsorber fångar upp ett bakteriegift från blodet som är orsaken till omkring hälften av sepsisfallen. På så sätt hejdar bolagets behandling den kritiska delen av sjukdomsförloppet och risken för organsvikt, vilket förlänger möjligheten att behandla den bakomliggande infektionen med antibiotika och på så sätt bota patienten.

Talare: Jonas Jönmark, På scen: 12:55 - 13:25
Webbsida: http://www.altecomedical.com

Presentation: http://www.mediawebb.se/sedermeradagen2014_sthlm/alteco_medical_ab.html

Alteco Medical AB

Recyctec Holding AB

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik, miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Talare: Göran Alhquist, På scen: 13:30 - 14:00
Webbsida: http://www.recyctec.se

Presentation: http://www.mediawebb.se/sedermeradagen2014_sthlm/recyctec.html

recyctec

Ortoma AB

Ortoma utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Bolagets system – Ortoma Treatment SolutionTM – underlättar för kirurger att uppnå en optimal anatomisk rekonstruktion vid ledkirurgi. Genom att i 3D planera för placeringen av ett implantat och med hjälp av ett mätsystem genomföra operationen med hög precision, ökar möjligheten för patienten att återfå sin rörelseförmåga samtidigt som risken för omoperationer minskar.

Talare: Bertil G. Larsson, På scen: 14:15 - 14:45
Webbsida: http://www.ortoma.com

Presentation: http://www.mediawebb.se/sedermeradagen2014_sthlm/ortoma_ab.html

Ortoma

Saniona AB

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag som bedriver läkemedelsutveckling av preparat som ska användas till sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar och behandling av smärta.

Talare: Jörgen Drejer, På scen: 14:50 - 15:20
Webbsida: http://www.saniona.com

Presentation: http://www.mediawebb.se/sedermeradagen2014_sthlm/saniona_ab.html

Saniona AB

EcoRub AB

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Talare: Ulf Bergström, På scen: 15:25 - 15:55
Webbsida: http://www.ecorub.se

Presentation: http://www.mediawebb.se/sedermeradagen2014_sthlm/ecorub_ab.html

EcoRub AB

A1M Pharma AB

A1M Pharma AB bedriver utveckling och kommersialisering av i först hand behandling och diagnostik av havandeskapsförgiftning baserad på proteinet A1M, alfa-1-mikroglobulin samt fetalt hemoglobin som diagnostisk markör.

Talare: Tomas Eriksson, På scen: 16:15 - 16:45
Webbsida: http://www.a1m.se

Presentation: http://www.mediawebb.se/sedermeradagen2014_sthlm/a1mpharma_ab.html

A1M Pharma AB

WntResearch AB

WntResearch utvecklar en helt ny typ av behandling mot cancer som är direkt riktad mot själva metastaseringsprocessen, det vill säga cancercellernas förmåga att sprida sig. Bolagets huvudsakliga fokus ligger i nuläget på läkemedelskandidaten Foxy-5 och den pågående fas 1-studien.

Talare: Nils Brünner, På scen: 16:50 - 17:20
Webbsida: http://www.wntresearch.com

Presentation: http://www.mediawebb.se/sedermeradagen2014_sthlm/wntresearch_ab.html

wntresearch